Bentonite API

BENTONITE - API
Lĩnh vực ứng dụng : Vê viên quặng sắt, làm khuôn đúc ,sử dụng trong công nghiệp gốm sứ, sản xuất vải chống thấm bentonite, Chống thấm đê điều, đập thủy điện, sử lý mụi trường bị nhiễm độc.

Chỉ tiêu kỹ thuật sản phẩm :

STT

TÊN CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾT QUẢ

1

Montmorillonit

%

40 - 55

2

Tỷ khối

g/ cm3

0,85 0,90

3

PH

 

7 - 8

4

Độ ẩm

%

10 - 13

5

Trương nở

ml/2g

12 - 18

6

Độ lọt sàng(0,075mm)

%

95 - 97